Düştüm mü ben de o dingin ağlara

Gidiyorum, böyle ani, zamansız

Gönül verdiğim o engin dağlara

Geri dönmeden eyvahsız amansız