Author Archives

 • Vatan Müdafaası Türkçe’den Başlar

  Başlığı okuduğunuz andan itibaren yazarın çağrısına muhatap oldunuz. Yazar size bir ok attı ve durduğu yeri belli etti. Siz de o yeri merak ettiniz ve şu an okumaktasınız. Bir de çağrıya icabet göstermeyip başka yerde durmayı yeğleyenler oldu. Sizi davet… Read More ›

 • Yersiz

  Meydanda toz ve sükût hakim her an Güneşin şevki sual olunmaz da Emredip siyah buluta toparlan Sakla bengisuyu bataklıklarda   Logosun teknesi meşhur bir misal Yakıtı insanlar olan ve kabus Kuşların gözünden öpülen masal Bitti düğün bakiye rûz-ı arus  … Read More ›

 • Ahlakla Yoğrulmuş Bir Ömür

    Aynı devirde yaşanıldığıçin şükür vesîlesi kılınabilecek insanların sayısı pek azdır. Bir yandan o insanın fikirlerinin sapasağlamlığı ve ehemmiyeti mevzûubahisken, öte yandan kanlı-canlı yanıbaşımızda yaşadığını bilmek tarife gelmez hisler husûle getirir. Bu satırların yazarıçin kıymetli Prof. Dr. Teoman Duralı bu… Read More ›

 • Kültür Emperyalizmi: Tahakküm Vasıtası Olarak Aydın

  Kültür ve emperyalizm gibi muğlak, bugün hala yoğun olarak tartışılan iki kavram hakkında düşünmek, düşünce alanının genişliği açısından kolay fakat aynı kolaylığın sebep olduğu anlam kargaşası açısından zor olarak görülebilir. Buna ilaveten yine efkârı umumiyi meşgul eden aydınlar meselesi üzerinden… Read More ›

 • Yalçın Koç ve ‘Maya’sı

  Gündelik meşgûliyetlerde kelimeleri üzerinde pek düşünmeden sarfederiz. Hayatın akıcı sûrette idamesiçin olması gereken de budur. Her kelimenin kökü-kökeninin, muhtelif manalarının fikretmeye başlandığı yerden marazî bir hâlin zuhur edeceği muhakkaktır. Bununla birlikte, bir sanatkârın üzerinde tûl müddet titizlendiği eserleri misali, dil… Read More ›

 • Kritikos:Yargılayan Kimse

  Eylemde istikamet sahibi olabilmek, düşüncede istikamet sahibi olmayı gerektirir. İstikamet sahibi olmak demek bir duvara saplanmış katı ve donuk bir mızrak gibi olmak değil, kökü toprağa sıkıca bağlı, çevrenin tesiriyle sallanabilen ama devrilmeyen bir ağaç gibi olmak demektir. Böyle olabilmek… Read More ›

 • Mum Şavkı

    Karanfil kokusu dolu odaların sakinliğini Yıpranmış yamanmış cübbelerin letafetini Yırtan çığlıkları dere kenarlarında Ay dolumlarının yapraklara zerk ettiği Mavilik gecelerinde beraberce Edeplice suskunluğa çevirebiliriz   Yağmur okşuyor dalgalı yeşillikleri Siliyor makyajını kentlerin Çamurların kapladığı eteklerin Kırmızıları hatırlatmıyor şafak vakitlerini… Read More ›

 • Estetiğin Neliği, Güzelliğin Keyfiyeti ya da Çelik Çomaktan Allah’ı Aramaya

    Estetik kelimesi ilk kez Alman filozof A.T. Baumgarten tarafından kullanılmıştır ve güzellik teorisi anlamına gelir. Görülen bir yapı, dinlenen bir musiki eseri, seyredilen bir oyun vb.  hakkında ‘estetik değeri yüksek’ hükmü verildiğinde daha önce yapılmış bir güzellik tanımından hareketle… Read More ›