Author Archives

 • Borges ve Sanat

      Sanatın görevi, devamlı bize olan herşeyi müziğe, sembollere, bir insanın hafızasında kalabilecek bir hatıraya dönüştürmektir. Bu bizim görevimiz eğer yapmazsak mutsuz oluruz. Borges kendi sözleriyle sanatını bir söyleşisinde böyle açıklıyor. Ben bu yazıda kısaca bu iki cümleyi bir çerçeveyi oturtmaya… Read More ›

 • Çayname’nin Hissettirdikleri

  Japon edip ve yazar Okukura Kakuzo’nun Çaynamesini dün okuma fırsatı buldum. Kitapta çayın tarihsel serüveni, dini ve felsefi arka planı, çay pişirme mezhepleri, bunların üstatları ve çay odaları ile ilgili konuların ele alındığı ayrı fasıllar mevcut. Kitap Remzi Yayınevi tarafından… Read More ›

 • İslam Sanatı’nın Dili ve Anlamı Üzerine Bir Değerlendirme

  Titus Burckhardt’ın yazdığı “İslam Sanatı (Dil ve Anlam)” kitabını okumadan önce resimlerini inceledim. İslam sanatlarına dair kitapta bulunan hat,mimari ,minyatür ve göçebe sanatlarından örnekler beni derinden etkiledi.  Mavi kubbesi ve çiçekli tezyinatıyla cennetin güzelliğini dünyaya taşıyan İsfahandaki Cuma Mescidi, Fez’in… Read More ›

 • İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş

  Kozmoloji; evrenin nihai nedenleri, kaynağı, yapısı ve niteliksel içeriğini inceler. Ortaçağ bağlamında kullanıldığında ise evren hakkında bilgi veren fenni ve beşeri bilimlerin; felsefe, din ve ezoterizm gibi çeşitli disiplinlerin ulaştığı bilgilerin sistemleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bütünlüklü kozmos anlayışı manasını karşılar…. Read More ›

 • Yaralı Bilinç

  İslam âleminin birkaç yüz yıldır içinde bulunduğu buhran hakkında birçok yazar fikir yürütmüş, bu durumun sorumlusu olarak çeşitli nedenler göstermiş ve çözüm yolları aramıştır. Daryush Shayegan’ın Yaralı Bilinç adlı eseri de bu minvaldedir. Şayegan’a göre medeniyetlerin bilinçaltında dünyayı algılayış şeklimizi belirleyen, o medeniyetin… Read More ›

 • Demirciler ve Simyacılar

  Dinler tarihçisi ve filozof Mircea Eliade “Demirciler ve Simyacılar” adlı kitabında eski insanların madde karşısındaki tutumlarını ele alır. Yazar madencilik, demircilik ve metalürjiyle alâkalı ritüel ve mitlerin kozmolojik değerlerini araştırıp simyanın özü ve kökenine ilişkin tahlillerde bulunur. Yazara göre simya… Read More ›

 • Bilimsel Devrimlerin Yapısı

  Amerikalı bilim tarihçisi ve yazar Thomas S. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı, 1962 yılında yayınlandıktan kısa bir sonra bilim felsefesinin temel kitapları arasına girdi. Etkisinin büyüklüğünü bilim felsefesi dışındaki birçok alana ilham vermesinden de anlayabiliriz. Kitabı gayet güzel ve… Read More ›