Author Archives

  • Bir Üniversite Reformunun İmkanına Dair

    “Ülkemizde gerçekten de üniversitelerin dönüşümünü sağlayacak bir reform gerçekleşecekse, bu hemen her açıdan dil eğitimiyle ilişkilidir.”/Selman Dilek Üniversite Reformu ifadesi elbette 1933 yılında Darül Fünun’un kapatılarak İstanbul Üniversitesi’ne geçişle sembolleşen değişimi ifade ediyor. Bu bağlamda, bir önceki yazımıza batı üniversitelerinden… Read More ›

  • Batı Üniversitelerinin Gelişiminde Merkezi Bir Unsur: Dil Eğitimi

    “Melanchton’da görüleceği üzere ikinci büyük üniversite dönüşümü yine dil merkezlidir” Haçlı Seferlerinin mutlak mağlubiyetini temsil eden 1187 Hıttin Muharebesi, Katolik camiayı İslam tehdidine karşı, savaşlara alternatif teşkil edecek yeni bir yol haritası arayışına sevk etti. Bu doğrultuda Fransis’in isevî müjdenin… Read More ›