Kitaplar Arasında

Kolay Ekonomi

“Küresel sistem, kapitalizmin bir ekonomik ve sosyal sistem olarak dünyaya yayılması ile ortaya çıkmıştır.” Mahfi Eğilmez Tüfe rakamları açıklandı, ekonomi resesyondan çıktı, döviz kurlarında hareketlenme var, merkez bankası faiz kararını verdi, büyüme artarken cari açık da artıyor… Bir tv haber… Read More ›

Ölümcül Kimlikler

Amin Maalouf, Lübnan asıllı Fransız yazar. Türk okuyucular olarak biz, onu romanlarından tanıyoruz. Fakat “Ölümcül Kimlikler” alıştığımız romanlarından değil. Yazarın zengin kimliğine borçlu olduğumuz bir deneme kitabı. Çok kültürlülük ve kimlik tartışmaları üzerinden dünya barışına bir katkı da denebilir. Zira… Read More ›

Çayname’nin Hissettirdikleri

Japon edip ve yazar Okukura Kakuzo’nun Çaynamesini dün okuma fırsatı buldum. Kitapta çayın tarihsel serüveni, dini ve felsefi arka planı, çay pişirme mezhepleri, bunların üstatları ve çay odaları ile ilgili konuların ele alındığı ayrı fasıllar mevcut. Kitap Remzi Yayınevi tarafından… Read More ›

Bir Psikiyatrisin Gizli Defteri

İnsan nasıl aniden tüm hafızasını kaybedecek kadar sinirlenir? Nasıl sırf bayılan birini gördü diye bayılır ya da nasıl evden çıkamayacak kadar evhamlı hale gelir? Neden bazı insanlar suça daha eğilimlidir? Peki, neden bazı şeyleri diğerlerinden daha çok severiz? Bunlar gibi… Read More ›

Türk Felsefesinin Boyutları

Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk felsefe hocalarından  Nermi Uygur`un yazdığı  bu kitap 1975 Türkiye`sindeki felsefenin durumunu ele alıyor. Kitaptaki pek çok saptama, değerlendirme ve çıkarım bugün de önemini koruyor. Bu yüzden ‘Türk Felsefesinin Boyutları’ isimli bu kitabı tanıtmak ve kitapta önemli bulduğum… Read More ›

Hükümdar

Hükümdar, İtalyan düşünür Nikolo Makyevel’in 1500’lü yıllarda kendi prensine sunmak üzere kaleme aldığı bir siyasetname. Devlet, ordu, diğer ülkelerle ilişkiler gibi konuları ele alıyor. Bizim kültür ve geleneğimizde devlet ve düzen, adalet ve iyilik üzerine kurulmalıdır ve ancak toplumsal adalet… Read More ›

Morel’in Buluşu

Kitap aşina olduğumuz bir tema içinde başlıyor: Kayıp ve ulaşılması çok zor bi ada, insanlardan kaçıp bu adaya sığınmak zorunda kalmış yanlız bir adam… Aslında okuyanı tersine bir şekilde büyük beklenti içine sokan bir başlangıç bu. Çünkü düşünüyoruz: Acaba yazar… Read More ›

İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş

Kozmoloji; evrenin nihai nedenleri, kaynağı, yapısı ve niteliksel içeriğini inceler. Ortaçağ bağlamında kullanıldığında ise evren hakkında bilgi veren fenni ve beşeri bilimlerin; felsefe, din ve ezoterizm gibi çeşitli disiplinlerin ulaştığı bilgilerin sistemleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bütünlüklü kozmos anlayışı manasını karşılar…. Read More ›

Yaralı Bilinç

İslam âleminin birkaç yüz yıldır içinde bulunduğu buhran hakkında birçok yazar fikir yürütmüş, bu durumun sorumlusu olarak çeşitli nedenler göstermiş ve çözüm yolları aramıştır. Daryush Shayegan’ın Yaralı Bilinç adlı eseri de bu minvaldedir. Şayegan’a göre medeniyetlerin bilinçaltında dünyayı algılayış şeklimizi belirleyen, o medeniyetin… Read More ›

Demirciler ve Simyacılar

Dinler tarihçisi ve filozof Mircea Eliade “Demirciler ve Simyacılar” adlı kitabında eski insanların madde karşısındaki tutumlarını ele alır. Yazar madencilik, demircilik ve metalürjiyle alâkalı ritüel ve mitlerin kozmolojik değerlerini araştırıp simyanın özü ve kökenine ilişkin tahlillerde bulunur. Yazara göre simya… Read More ›

Bilimsel Devrimlerin Yapısı

Amerikalı bilim tarihçisi ve yazar Thomas S. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı, 1962 yılında yayınlandıktan kısa bir sonra bilim felsefesinin temel kitapları arasına girdi. Etkisinin büyüklüğünü bilim felsefesi dışındaki birçok alana ilham vermesinden de anlayabiliriz. Kitabı gayet güzel ve… Read More ›