Recent Posts - page 2

 • İslam Düşüncesinde Felsefi Roman Geleneği-İbnün Nefis’in Fazıl Bin Natık Eseri

  İbnü’n-Nefîs’in Peygamber Efendimizin hayatını konu alan Fâzıl bin Nâtık[1] adlı eseri felsefi romanı geleneğinin en özgün eserlerden birisidir. Ancak felsefi roman geleneği bu kitapla başlamamıştır. Bir felsefî görüş ve­ya düşünceyi hikâye veya roman üslubuyla anlatmak eskilere dayanan bir gelenektir.  İslâm… Read More ›

 • Sanılar Sarmalı

  Bugünler Akıl almaz boz bulanık Oysa gün bir gün Dehrden çekip örselenmiş kalbimi Koymalı eşiğine huzurun Ya da vurmalı Tüm tokmaklarını kainatın Bulmalı panzehrini Akıp giden akıp gidemeyen Yerinde sayan korkak adımları İtecek gün Bir gün bir el bir an… Read More ›

 • Ahlakla Yoğrulmuş Bir Ömür

    Aynı devirde yaşanıldığıçin şükür vesîlesi kılınabilecek insanların sayısı pek azdır. Bir yandan o insanın fikirlerinin sapasağlamlığı ve ehemmiyeti mevzûubahisken, öte yandan kanlı-canlı yanıbaşımızda yaşadığını bilmek tarife gelmez hisler husûle getirir. Bu satırların yazarıçin kıymetli Prof. Dr. Teoman Duralı bu… Read More ›

 • Büyeyen Ay Yayın Yönetmeni Mustafa Kirenci ile Mülakat

    Bu söyleşi daha önce yapmış olduğum bir bülten çalışmasında yayımlanmak üzere yapılmıştı. Değerli hocam Mustafa Kirenci’nin izni ve bilgisi dahilinde yayınlanan bu yazıyı, şimdi Mefhum Dergisi’nde yayımlamaya gerek duydum. Çünkü muhtevası ile yol gösteren nitelikte bir yazı. Ülkemizde kültürümüze… Read More ›

 • -Se -Sa

  Geçiyor geçmez dediğim ne varsa Gece geçiyor, hatta günler, haftalar, aylar… Hepsi de geçiyor işte, Geçen bu zamanda biraz kendimden eksiliyorum Biraz da senden eksiltiyorum Geçiyor, geçmez dediğim ne varsa Acım hafifliyor, yüzün ise gözümün önünden siliniyor parça parça Unutuyor… Read More ›

 • İlk İslam Filozofu Al-Kindi’ye Göre Allah’ın Varlığı Meselesi

  İslâm düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Kindî, Bağdat Akademisi’nde yetişen ilk filozoftur. Kindî, filozof olduğu kadar bir fizikçi, bir mühendis, bir matematik bilginidir. O, bu niteliğiyle -S. H. Nasr’ın dediği gibi- filozof bilimciler okulunun ilk kurucuları arasında yer alır…. Read More ›

 • Dava

  Kainatın en büyük davasına Aradığı hükmü koydum ben, Adem’den gelen tek sorusuna Aradığı cevabı buldum ben.   Mahkum ben, yargıç sen; Suçumu sorduğum zaman, Tokmağı vuran sen Ah…Bu duruşma pek yaman.   Aşk nedir? diye sorulursa, Mecnun emsal teşkil eder… Read More ›